ଗାଈ କପାଳରେ ଲାଗିଛି UPI QR କୋଡ୍

0 40

ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ମୋଡରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପନିପରିବା ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସହଜରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଗୋଟିଏ ଗାଇର କପାଳରେ UPI QR କୋଡ୍ ଲାଗିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି।

ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ବ୍ୟବସାୟ ଟାଇକନ୍ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସୁଦୂର ଜୁଗାଡୋ ଭିଡିଓ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସେମାନେ ନିଜ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି।

hiranchal ad1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + eight =